Töpfermarkt Iznang (14.7.-15.7.2018)

Am Töpfermarkt Iznang bin ich vom 14.7.-15.7.2018.

Töpfermarkt Iznang
Porzellan Teller handgemacht Porzellan Rosen Vasen handgemacht Porzellan Mokka Tassen handgemacht Porzellan Schalen handgemacht Porzellan Frühstück Set handgemacht Porzellan Frühstück Set handgemacht Porzellan Frühstück Set handgemacht Porzellan Frühstück Set handgemacht